Jak pracujemy

Odpowiedzialność wobec środowiska

Bierzemy udział w ochronę środowiska, pracując w ścisłej zgodności ze wszystkimi
normami i standardami międzynarodowymi

Natura jest podstawą naszego życia. Dlatego nie możemy traktować obojętnie skutków wpływu naszej działalności na środowisko.

Stosowanie w obrocie przemysłowym złomu metali kolorowych ma ogromne znaczenie na środowisko. Wtórne wykorzystanie materiałów daje możliwość rozwiązania całego kompleksu zagadnień ochrony środowiska:

Grupa firm TRM uświadomia odpowiedzialność ekologiczna za stan otaczającego nas świata wobec przyszłych pokoleń, dlatego swoją działalność prowadzi w ścisłej zgodności z międzynarodowymi normami i standardami w zakresie ekologii.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy aktywnymi uczestnikami niektórych organizacji międzynarodowych. W razie zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt w dowolny sposób